A.SzynkiewiczV2 kopia

dr Adam Szynkiewicz

Polska

Uczestnik licznych kursów specjalistycznych, szkół naukowych, seminariów, sympozjów i konferencji organizowanych przez uniwersytety, towarzystwa naukowe i grupy badawcze: Europy, Egiptu, Rosji, USA, Wietnamu i Australii. Organizator ekspedycji paleontologicznych oraz konferencji naukowych.

Główne kierunki badań: określanie wieku utworów kenozoicznych, paleogeografia trzeciorzędu i czwartorzędu, mapy geomorfologiczne i paleogeograficzne, dokumentowanie zjawisk krasowych, metodyka badań oraz zastosowania georadaru (GPR) w badaniach: geologicznych, górniczych, inżynierskich, geotechnicznych, hydrogeologicznych, archeologicznych, ochrony środowiska, w kryminalistyce i dla potrzeb wojska.

Najważniejsze prace badawcze dotyczą: mikrofauny lądowej pliocenu oraz krasowych osadów środkowego plejstocenu, wieku węgla brunatnego, podziemnego świata Tatr i Gór Kaczawskich, Dolnego Śląska, Wyżyny Krakowsko – Częstochowsko – Wieluńskiej.

Prowadził badania i wykonywał dokumentacje z zakresu geologii dla kopalń odkrywkowych węgla brunatnego, dla kopalń podziemnych węgla kamiennego, dla

kopalń podziemnych ród miedzi, dla kamieniołomów wapieni, dla odziemnych kopalń soli. Prowadził i prowadzi badania geologiczne dla potrzeb badań archeologicznych.

Jest specjalistą (z 30 letnią praktyką) w zakresie wykonywaniu badań georadarowych (GPR). Prowadził badania GPR: wałów przeciwpowodziowych, lotnisk, osuwisk fliszowych w Karpatach, jezior i zbiorników retencyjnych, cmentarzy, kościołów (np. Katedra we Wrocławiu, Katedra we Fromborku, Katedra w Gorzowie Wielkopolskim, kościół w Ujeździe, kościół w Krośnie Odrzańskim) oraz różnych konstrukcji budowlanych. Prowadzi szkolenia w zakresie obsługi sprzętu GPR, projektowania badań GPR, metodyki badań i interpretacji danych oraz opracowywania dokumentacji GPR. Jest autorem wielu publikacji w czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych (www.kart-geo.eu)

Dr Adam Szynkiewicz współpracuje z Fundacją „Mądrość Narodów” od 2004 roku, kiedy to po raz pierwszy zgodził się wykonać badania GPR w kościółku na Górze Ślęża. W lutym 2006 roku organizował i uczestniczył w historycznych badaniach GPR na terenie Trzech Piramid w Gizie, których wykonawcą był dr Abbas Mohamed Abbas. Był kierownikiem badań georadarowych wykonywanych przy piramidzie mułowej w Hawarze w 2008 roku. Obecnie jest członkiem Rady Fundacji „Mądrość Narodów”.

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dowiedz się więcej.